Sunday, February 21, 2010

Soalan :
Untuk tugasan cuti Tahun Baru Cina, anda perlu mengemaskinikan blog dan tuliskan satu refleksi mengenai Penilaian Kurilukum 1 untuk subjek ICT. Kekuatan dan kelemahan anda dalam menjawab soalan PK1 dan cara untuk mengatasinya. Nyatakan sekali langkah-langkah yang anda rancangkan agar anda dapat skor A dalam subjek ICT.
Jawapan:
Dalam Penilaian Kurikulum 1 yang lalu saya berpendapat bahawa solan yang dikeluarkan mudah untuk di jawab. Tetapi, mungkin disebabkan saya kurang membaca atau mengulang kaji, saya tidak dapat skor markah saya dengan sebaiknya.Kekuatan saya menjawab soalan ujian ini adalah di bahagian A.Tetapi, kelemahan saya terserlah apabila menjawab soalan bahagian B. Langkah-langkah yang perlu sata lakukan adalah saya perlu kerap mengulang kaji pelajaran dan membuat pembetulan bagi soalan yang salah.Selain itu, saya akan bertanya kepada guru andainya ada kemusykilan dalam pemelajaran ICT saya.

No comments:

Post a Comment